اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
اخذ اولین دادنامه قطعی جمعیت هلال احمر به طرفیت شرکت هواپیمایی کاسپین به مبلغ 208 میلیارد ریال

اخذ اولین دادنامه قطعی جمعیت هلال احمر به طرفیت شرکت هواپیمایی کاسپین به مبلغ 208 میلیارد ریال

خوشبختانه با پیگیریهای مدیر کل امور حقوقی جمعیت ؛آقای میر حامد خانی و همکاران این اداره کل آقایان مهدی جواهری و محسن چراغی اولین دادنامه قطعی به ارزش 208 میلیاردریال به نفع جمعیت هلال احمر مبنی بر محکومیت شرکت هواپیمایی کاسپین به پرداخت یک درصد از ارزش ریالی هر بلیط هواپیما به انضمام خسارات تاخیر تادیه و حق الوکاله نمایندگان حقوقی صادر گردید

ضمناً شایان ذکر است سالیان متمادی شرکت های هواپیمایی از پرداخت مبالغ مذکور امتناع می ورزیدند .

کلمات کلیدی

فایل ها

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *