اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
اولین جلسه هم اندیشی مدیر کل امور حقوقی و معاون و روسات ادارات اداره کل امور حقوقی جمعیت با سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس

اولین جلسه هم اندیشی مدیر کل امور حقوقی و معاون و روسای ادارات اداره کل امور حقوقی جمعیت با سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس

در جلسه مورخ 9/12/1400 روز دوشنبه در دفتر معاونت حقوقی و امور مجلس و با حضور سرپرست مدیرکل امور حقوقی و مجلس  پیرامون اقدامات و عملکرد اداره کل امور حقوقی جمعیت و چالشها و موانع پیش رو بحث و تبادل نظر صورت گرفت

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *