اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
سفر یک روزه میر حامد خانی مدیر کل امورحقوقی جهت شرکت در بزرگترین و مهم ترین پرونده موقوفات استان

سفر یک روزه میر حامد خانی مدیر کل امور حقوقی جمعیت به استان همدان جهت شرکت در بزرگترین و مهم ترین پرونده موقوفات استان

بازدید و بررسی مدیر کل امور حقوقی جمعیت از پرونده های مهم حقوقی استان همدان و شرکت در جلسه رسیدگی مورخ 7 /9 /1400 پیرامون بزرگترین پرونده موقوفات استان موسوم به موقوفه قره گزلو

کلمات کلیدی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *