اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
دستورالعمل سامانه حل وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

دستورالعمل سامانه حل وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری

دستورالعمل ساماندهی حل وفصل اختلافات از طریق داوری و ایجاد و توسعه نهادهای داوری «بخشنامه شماره 9000 /75775 /100 مورخ 13/12/1400 رئیس قوه قضاییه»

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *