اداره کل حقوقی
امروز دوشنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲

ساز و کار رسیدگی به شکایت از تخلفات کسب و کارهای نوپا(استارت آپ ها)در فضای مجازی

ساز وکار رسیدگی به شکایت از تخلفات کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها)در فضای مجازی (بخشنامه شماره 35228 /124339 مورخ 12 /10 /1400 معاون حقوقی رئیس جمهور)

پیرو دستور رییس جمهور محترم در جلسه هیات دولت مورخ 23 /8 /1400 مبنی بر بررسی تخلفات کسب و کارهای نوپا و مسائل مربوط به آنها در کار گروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و در اجرای تصویب نامه هیات وزیران به شماره 549991 /22848 مورخ 3 /11 /1396 با هدف «کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور»لازم است دستگاه‌های دولتی از هر گونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی بدون رعایت ساز و کار مندرج در مصوبه مذکور شیوه نامه‌های مربوط (موضوع بخشنامه 35228 /32829 مورخ 26 /3 /1400 این معاونت)اجتناب نمایند

مشاهده ۱۱
/
۱۴۰۰/۱۰/۱۵- ۱۴:۲۳
/
0
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است