اداره کل حقوقی
امروز دوشنبه  ۲۰ آذر ۱۴۰۲

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره داسرای صالح برای نظارت بر امور محجور در صورت تغییر محل اقامت وی

با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 48 قانون امور حسبی با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت دادگاه محل اقامت محجور رابرای رسیدگی به این امور صالح داننسته است بنابراین در مواردی که پس تعیین قیم اقامتگاه قانونی محجور تغیی

مشاهده ۱۱
/
۱۴۰۰/۱۰/۲۹- ۱۱:۵۳
/
0
متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است